B12. C-Watercress Soup

$13.00

Canh Xà Lách Xoong (Chicken Soup, Ringer, Pork, Shrimp)