N7. Shrimp Stir-Fried With Snap Peas

$15.00

Tôm Xào Đậu Hà Lan và Hạt Điều