Family Meal For 6

$76.00

Cơm Phần 6 Người
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad
CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup
CÁ KHO TỘ Simmered Fish
CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic
GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass
CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce