Family Meal for 3

$37.50

Cơm Phần 3 Người
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad
CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup
CÁ KHO TỘ Simmered Fish
CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic