K6. Crispy Wings Simmered In Caramelized Sauce

$16.00

Cánh Gà Chiên Nước Mắm